نیروی اصطکاک چگونه پدید می آید؟نیروی اصطکاک خوب است یانه

نیروی اصطکاک چگونه پدید می آید؟نیروی اصطکاک خوب است یانه

سطح اجسام صاف،آن گونه که فکرمی کنیم صاف نیست.اگرسطح اجسام رابامیکروسکوپ ببینیم خواهیم دید که فرورفتگی ها وبرجستگی های زیادی درآن وجوددارد.وقتی دوجسم باهم تماس پیدامی کننداین فرورفتگی هاوبرجستگی هادرهم گیرمی کنندوباعث ایجادمقاومت دربرابرحرکت می شوند.به این نیروی مقاومت،اصطکاک می کویند.

اصطکاک نیرویی است که دربرابرحرکتِ جسمی روی جسم دیگر،مقاومت می کند،جهت نیروی اصطکاک درخلاف جهت حرکت جسم است.
دوراه اصلی برای کاهش اصطکاک عبارتند از:
* استفاده ازروان کننده ها مثل روغن
* استفاده ازاجسام غلتان(استوانه ای وکروی شکل)
مثل چرخ یاغلتک بین سطوحی که باهم درتماس اند.بلبرینگ برهمین اساس عمل می کند.
نیروی اصطکاک خوب است یابد؟
اصطکاک هم خوب است هم خوب نیست.
خوب است چون انجام خیلی ازکارهابدون اصطکاک امکان ندارد؛مثل راه رفتن.اگراصطکاک بین کفش وزمین نباشد،نمی توانیم
راه برویم.وقتی می خواهیم به جلوبرویم،پاهای خودرابه عقب می رانیم.دراینجااصطکاک بین کفش وزمین باعث نگه داشتن کفش روی زمین می شودونمی گذاردکفش روی زمین سُربخورد.به همین علت راه رفتن روی جاهایی که اصطکاک کم است،مثلاروی یخ دشوار است.
آیافکرکرده ایدبدون اصطکاک چگونه می توانستیددوچرخه سواری کنید؟آیامی توانستید فرمان رادردست بگیرید؟آیامی توانستید روی زین بنشینید؟آیامی توانستید ترمزبگیرید؟آیامی توانستیدرکاب بزنید؟
خوب نیست چون: اصطکاک باعث مقاومت دربرابرحرکت،اتلاف انرژی وتولید گرمامی شود.
وقتی جسم ساکنی رابخواهیم حرکت دهیم بایدنیرویی که به آن واردمی کنیم ازنیروی اصطکاک بیش ترباشد.بنابراین گاهی لازم است نیروی زیادی رابرای به حرکت درآوردن جسم صرف کنیم.
اصطکاک گرماتولیدمی کند.به یادبیاوریدوقتی درسرمادستان خودرابه هم می مالیدچگونه گرماایجادمی شود.گاهی این گرمابه آتش سوزی منجرمی شود.تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ | 18:9 | نویسنده : ا.کمالی |

القای بار هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جسم دارای بار منفی سبب رانش الکترون‌ها از سطح جسم دیگری می‌شود. این امر ناحیه‌ای در جسم دوم ایجاد می‌کند که دارای بار مثبت‌تری است. سپس یک نیروی جاذبه بین دو جسم اعمال می‌شود. برای نمونه، هنگامی که یک بادکنک مالش داده می‌شود، در نتیجهٔ ایجاد نیروی جاذبه بین دو سطح (بادکنک و دیوار) که دارای بارهای الکتریکی مخالف هستند، بادکنک به دیوار می‌چسبد (سطح دیوار به دلیل القای بار دارای بار الکتریکی می‌شود. این امر به این ترتیب اتفاق می‌افتد که الکترون‌های آزاد موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده می‌شوند و به این ترتیب سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند).تاريخ : شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ | 19:2 | نویسنده : ا.کمالی |

دانلود سوالات تستی علوم تیزهوشان فصل 1 تا 5 1

پاسخنامه تشریحی 1تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 13:34 | نویسنده : ا.کمالی |
طرح سوال توسط دانش آموز - امیر محمد

سوالات تشریحی

۱- زلزله چه هنگامی رخ میدهد؟

۲-مراحل ساخت کاغذ را نام ببرید؟

۳-به چه موادی مواد مصنوعی می گویند؟

۴-نیروی گرانش راتوضیح دهید؟

سوالات چهار گزینه ای
1-با افزودن چه چیزی به خمیر کاغذ انواع مختلف کاغذ هارا تهیه کرد ؟
الف)گچ
ب)اسید
ج)اب اکسیژنه
د) مواد شیمیایی مختلف
2-در تمام زندگی ما............حضور دارند
الف)نیروها
ج)کربن دی اکسید
ب)مواد مصنوعی
د)زلزله
3-چه چیزی باعث ازاد شدن انرژی درونی زمین می شود؟
الف)فوران اتشفشان
ب)زمین لرزه های خفیف
ج)سونامی
د)رانش زمین
4-سالانه حدود ................زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد
الف)10000
ب)1000
ج)100000
د)100   
5-کدام گزینه صحیح است ؟
الف)تخریب جاده ومدارس از خسارت های طبیعی است
ب) انرژی با واحدی به نام کالری اندازه گیری میشود
ج)در حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح مسلمانان به دانش ساخت کاغذ دست یافتند
د) مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه اتشفشان ها بخار اب و کربن دی اکسید است

6 – کدام گزینه صحیح نمیباشد ؟
الف) نیرویی که سبب کند شدن حرکت می شود اصطکاک نامیده میشود
ب)یکی از مراحل ساخت کاغذ از بین بردن رنگ زرد چوب است
ج)هسته داخلی حالت مایع دارد
د)سوخت هایی مانند زغال سنگ ونفت ومشتقات ان انرژی شیمیایی دارندپاسخ نامه

جواب سوال یک: زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره زمین در اثر نیرو های حاصل از درون زمین میشکند

ج سوال دو:بریدن درخت –حمل به کارخانه  -جدا کردن پوست درخت –تبدیل به ذرات ریز –تولید خمیر کاغذ  -خشک کردن خمیر کاغذ
ج سوال سه: به موادی که به طور طبیعی یافت نمی شوند و ان ها را از مواد موجود در طبیعت میسازند مانند : مداد

ج سوال چهار :  زمین به همه اجسام نزدیک خود نیرو وارد می کندو ان هارا به سمت خود میکشد که به این نیرو نیروی گرانشی می گویند
جواب سوالات چهارگزینه ای

ج سوال یک : گزینه یک ... مواد شیمیایی
ج سوال دو: گزینه الف .....نیروها
ج سوال سه :  گزینه ب......زمین لرزه های خفیف
ج سوال چهار : گزینه الف............10000
ج سوال پنج: گزینه د
ج سوال شش: گزینه ج.......هسته داخلی حالت مایع دارد

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۱ | 13:6 | نویسنده : ا.کمالی |


اصطکاک به گستردگی سطح تماس دو جسم بستگی داره یا نه ؟؟؟؟

کتاب میگه نه !!!!!!!!!!!!!

شما چی فکر می کنید ؟

 


 
تاريخ : جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ | 22:42 | نویسنده : ا.کمالی |

 به سوال زیر پاسخ دهید.

 

۱.    اگر برای تهیه ۲۰۰جلد کتاب ۵۰۰ برگی به طور تقریبی۳ اصله درخت قطع شود.اگر مصرف سالانه یک دانش آموز کلاس ششمی ۱۶۰۰برگه باشد حساب کنید ؛ ) با راه حل

الف)این  دانش آموز چه کسری از یک درخت را در یکسال مصرف میکند؟

ب)اگر تعداد دانش آموزان کلاس ۳۲نفر باشندچند درخت نیاز است؟

 

 

 تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ | 16:46 | نویسنده : ا.کمالی |

اصطكاك

وقتی سطوح روی هم می‌لغزند یا می‌خواهند بلغزند، نیروی اصطكاك وارد كار می‌شود. وقتی به جسمی نیرویی وارد می‌كنید، معمولاً اصطكاك نیروی خالص و شتاب حاصل را كم می‌كند. اصطكاك براثر ناهمواری‌های موجود بر سطوح در تماس با یكدیگر به وجود می‌آید و به نوع مواد و چگونگی لغزیدن آن‌ها بر یكدیگر بستگی دارد. حتی سطوحی كه بسیار هموار به نظر می‌آیند ناهمواری‌هایی میكروسكوپی دارند كه مانع حركت می‌شود. اتم‌ها در بسیاری از نقاط تماس به هم می‌چسبند. وقتی جسمی بر جسم دیگری می‌لغزد، یا باید از برآمدگی‌ها بالا برود یا اتم‌هایی را از آن‌ها بكند.

جهت نیروی اصطكاك همواره بر خلاف جهت حركت است. بر جسمی كه روی سطح شیب دار رو به پایین می‌لغزد نیروی اصطكاكی در جهت بالای این سطح وارد می‌شود؛ بر جسمی كه به سمت راست می‌لغزد نیروی اصطكاكی به سمت چپ وارد می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد جسم با سرعت ثابت حركت كند، باید بر آن نیرویی برابر نیروی اصطكاك در جهت مخالف وارد شود تا دو نیرو یكدیگر را كاملاً خنثی كنند، در این صورت، نیروی خالص برابر صفر باعث شتاب صفر و سرعت ثابت خواهد شد.

اصطكاك به مساحت سطح تماس هم بستگی ندارد. اگر جعبه را روی كوچك‌ترین سطحش بلغزانید، تمام كاری كه انجام می‌دهید این است كه وزن آن را بر سطحی كوچك‌تر متمركز می‌كنید ولی اصطكاك یكسان است. بنابراین لاستیك‌های پهنی كه زیر بعضی اتومبیل‌ها می‌بینید اصطكاكی بیشتر از لاستیك‌های باریك‌تر ایجاد نمی‌كنند. لاستیك‌های پهن‌تر فقط وزن اتومبیل را روی سطح بیشتری پخش می‌كنند و از گرم شدن و ساییدگی آن‌ها می‌كاهند. به همین ترتیب، اصطكاك بین زمین و كامیون چهار چرخه یا هجده چرخه یكسان است! چرخ‌های بیش‌تر بار را در مساحت بیش‌تری پخش و بدین ترتیب فشار را بر هر چرخ كم می‌كنند. طرفه آن‌كه تعداد چرخ‌ها در فاصله‌ی توقف هنگام ترمز نیز تأثیری ندارد. اما تعداد چرخ‌ها تأثیر شدیدی در سایش لاستیك‌ها دارد.

كشیدن و حركت دادن یك جعبه‌ی سنگین بر روی زمین بسیار دشوار است. اما اگر همین جعبه را بر روی یك چرخ دستی بگذاریم. حركت دادن آن خیلی آسان خواهد بود. و این به دلیل آن است كه چرخ‌های چرخ دستی میزان اصطكاك را به مراتب كاهش می‌دهد. در حقیقت با این كار به جای آنكه ته جعبه با سطح زمین تماس داشته باشد چرخ‌های روان و صاف چرخ دستی است كه بر روی زمین می‌چرخد و حركت می‌كند. هر چه سطح تماس چیزی با سطح زمین كمتر باشد، میزان اصطكاك نیز كم‌تر خواهد بود. بنابراین استفاده از چرخ میزان اصطكاك را كاهش می‌دهد. اگر شما زیر یك آجر سنگین تعدادی مداد كه نقش غلتك را ایفا می‌كنند قرار دهید، حركت دادن آجر بر روی زمین خیلی آسان‌تر خواهد بود.

بعضی از ماشین آلات دارای مجموعه‌ای از غلتك یا توپی‌های فلزی‌اند كه اصطلاحاً بلبرینگ نامیده می‌شوند. استفاده از بلبرینگ در كاهش اصطكاك بین بخش‌های متحرك درون ماشین آلات بسیار مؤثر است.
تاريخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ | 13:28 | نویسنده : ا.کمالی |
ساخت ماشین بادکنکی

دانلود فایل آموزشتاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 20:51 | نویسنده : ا.کمالی |
در طول هفته فرصت دارید ، در مورد یک یا چندتا از نیرو های زیر تحقیق کنید ونتیجه کار خود را به کلاس گزارش دهید یا برای هر کدام یک آزمایش طراحی کنید سپس خلاصه و نتیجه آن را به کلاس گزارش دهید:

1- نیروی گرانش(جاذبه زمین)

2- نیروی تکیه گاه

3- نیروی اصطکاک

4- نیروی الکتریکی

5- نیروی مغناطیسیتاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ | 23:39 | نویسنده : ا.کمالی |

نيرودر همه اين موارد نيروي دست يا نيروي پاي شخص باعث حركت ، جابه جايي، تغيير شكل يا تغيير جهت جسم مي شود.


تعاريف:

نيرو كشش و رانش است.


نيرو عاملي است كه باعث حركت اجسام ساكن مي شود.


نيرو عاملي است كه باعث توقف اجسام متحرك مي شود.
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ | 13:6 | نویسنده : ا.کمالی |

در سال 1912 میلادی دانشمند آلمانی بنام وگنر اظهار داشت که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل و یک تکه بوده اند این خشکی رفته رفته به دو قسمت تقسیم شده و پس از آن هر قسمت نیز قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را بوجود آمده اند سپس وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای را مطرح کرد.

نظریه زمین ساخت ورقه ای:
بر اساس این نظریه سنگ کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های بزرگ و کوچک تشکیل شده است.


نکته: بعضی از ورقه ها در زیر قاره ها و بعضی دیگر در زیر اقیانوس ها و برخی هر دو را در بر می گیرد.
نکته: به هر یک از ورقه های سنگ کره یک پلیت می گویند نمونه ای از حرکت پلیت ها در سطح زمین.

بر اثر حرکت پلیت ها در حاضیه ورقه ها زلزله ایجاد می شود.

زلزله
حرکت ناگهانی قسمتی از زمین را زلزله گویند که این حرکت موجب تخریب ساخمان ها و رانش زمین می شود و گاهی خسارت جانی و مالی زیادی را به بار می آورد.

ریشتر
واحد شدت زلزله است که دانشمند آمریکایی به نام چالز فوانسیس ریشتر اولین بار شیوه اندازه گیری شدت زلزله را پیشنهاد داد او شدت زلزله را 1 تا 12 ریشتر بیان کرد.

نکته انرژی زمین لرزه ای که شدت آن یک ریشتر است برابر انرژی حاصل از انفجار 170 گرم تی ان تی (TNT) است. به ازای افزایش هر درجه ریشتر شدت زمین لرزه 31 برابر عدد قبلی است.

سؤال: چه عاملی در زیر سنگ کره موجب شکل پذیری و خمیر مانند بودن نرم کره می شود؟
جواب: دما و فشار بسیار زیاد در زیر سنگ کره

سؤال: چگونه قسمت خمیری گوشته ممکن است جا به جا شود؟
جواب: چون قسمت زیرین دما بیشتر از قسمت بالایی بخش خمیری شکل است این اختلاف دما باعث تغییر چگالی مواد شده و سبب جابه جایی ماده خمیری شکل می شود.

سؤال: چه موقع ورقه های سنگ کره جا به جا می شوند؟
جواب: وقتی مواد نرم کره به آرامی بالا بیایند و به طرفین کشیده شوند ورقه ها روی هم می خزند.


حرکت ورقه ها در مجاورهم به سه صورت ممکن است باشد.


1- دو ورقه از هم دور می شوند.


2- دو ورقه به هم برخورد کرده و نزدیک می شوند.


3- دو ورقه در کنار هم می لغزند.


پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها:
1- ورقه های دور شونده:

بیش تر محل ورقه های دور شونده در میان اقیانوس ها قرار دارند در این مناطق مواد مذاب از بین دو ورقه خارج شده و بین دو ورقه سخت می شود و پوسته جدید حاصل می گردد.


به همین دلیل هر ساله چندین سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود.

2- ورقه ها های نزدیک شونده:
چون ورقه های نزدیک شونده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند پدیده های حاصل به یکی از صورت های زیر می باشد.
الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای:
چون ورقه های اقیانوسی نسبت به ورقه های قاره ای سنگین تر می باشند به زیر ورقه های قاره ای کشیده می شوند و باعث ایجاد گودال اقیانوسی- کوه های آتش فشان و زلزله می شوند.


ب: برخورد دو ورقه اقیانوسی:
یک ورقه به زیر ورقه دیگر فرو می رود و با خم شدن لبه ورقه ها گودال عمیق اقیانوسی ایجاد می شود. ورقه فرو رونده ذوب شده و مواد مذاب از بستر دریا خارج می گردند و بر اثر آتش فشان جزایری سر از آب بیرون آورده و جزایر قوسی تولید می گردند.ج: برخورد دو ورقه قاره ای
هیچ کدام از ورقه ها زیر دیگری فرو نمی رود چون جرم هر دو مساوی است بر اثر چنین برخوردی کوه و زلزله شدید ایجاد می شود.


3- ورقه ها در کنار هم می خزند
در این محل ها نه پوسته جدید تولید می شود و نه ورقه ای تخریب می شود بلکه فقط ورقه ها کنار هم حرکت می کنند در این صورت زلزله های شدید ایجاد می گردد.
تاريخ : دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ | 16:52 | نویسنده : ا.کمالی |
۱) بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در ایران، زمین لرزه طبس با بزرگای 6 /7 ریشتر می باشد. شرح کامل این زمین لرزه در گزارش52 سازمان زمین شناسی ایران آمده است.

۲) بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در جهان با بزرگای نه ونیم ریشتر (Mw) در شیلی و به تاریخ 22 می 1960 روی داد.

۳) مشخصات کشنده ترین زمین لرزه رخ داده در ایران به شرح زیر است:

زمین لرزه منطقه قومس و ناحیه خراسان باختری،توابع نیشابور،را ویران کرد.

200000

9/7

36.2N-54.3E

دامغان،ایران

22 دسامبر 856

۴) قل از اینکه این امکان فراهم باشد تا زمین لرزه های بزرگ به وسیله تجهیزات الکتریکی ثبت شوند. دانشمندان لرزه نگاشتهای فنری- پاندولی را ساختند تا حرکات با دوره تناوب طولانی را که به وسیله این لرزه ها ایجاد می شود، ثبت کنند. که بزرگترین انها حدود 15 تن وزن داشت، و یکی از انواع متوسط آن در مکزیکو سیتی است که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۵) میانگین نرخ حرکت در عرض پهنه گسلی سان آندریاس در طول 3 میلیون سال گذشته 56 میلیمتر بر سال ( 2 اینچ بر سال) بوده است. نرخ این حرکت مانند رشد ناخنهای دستتان است. دانشمندان با فرض تداوم این حرکت مطرح می کنند که لس آنجلس و سانفرانسیسکو در حدود 15 میلیون سال دیگر به هم برخورد می کنند.

۶) سامانه کافتی شرق افریقا پهنه ای با عرض 60-50 کیلومتر (37-31 مایل) است که از آتشفشانها و گسله های فعالی که در راستای شمالی جنوبی در شرق افریقا و به طول بیش از 3000 کیلومتر (1864مایل) از اتیوپی در شمال تا زامبیا در جنوب وجود دارد، تشکیل شده است. این سامانه یک نمونه کمیاب از پهنه های کافتی فعال قاره ای است، که در آن ورقه های قاره ای سعی می کنند به دو ورقه مجزا شکسته شده و از یکدیگر دور شوند.

۷) اولین لرزه نمای پاندولی تکانهای زمین ناشی از زمین لرزه سال 1751 میلادی را اندازه گیری کرد. البته تا سال 1855 گسلها به عنوان عوامل ایجاد زمین لرزه شناخته نشده بودند.

۸) ماه لرزه یا زلزله در ماه نیز اتفاق می افتد اما فرکانس کمتر و بزرگای کوچکتر یاز زمین لرزه های روی داده در زمین دارند. این لرزه ها در ارتباط با تنشهای ناشی از جزر و مد که با تغییر فاصله بین ماه و زمین ایجاد می شود، رخ می دهند. ماه لرزه ها همچنین در اعماق زیاد بین سطح تا مرکز ماه نیز به وقوع می پیوندند.

۹) اگر چه سونامی و امواج مدی هردو مربوط به امواج دریایی می شوند ولی این دو عارضه دو پدیده طبیعی متفاوت از یکدیگر هستند. موج مدی یک موج بزرگ دریایی است که بوسیله وزش بادهای قوی ایجاد می شود و سونامی موج دریایی است که در اثر زمین لرزه ها و یا زمین لغزشهای زیر آبی که در اقیانوسها رخ می دهد، ایجاد می شود.

۱۰) بیشترین خسارات ناشی از زمین لرزه در ایران، مربوط به زمین لرزه 5 دی ماه 1382 شهر بم می باشد که با بزرگای 5/6 ریشتر، باعث کشته شدن 50000 نفرو تخریب ارگ تاریخی بم شد.تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ | 13:53 | نویسنده : ا.کمالی |

لایه های زمین

 PICO

http://www.kaheel7.com/fa/images/stories/75421852.jpg

...تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ | 13:48 | نویسنده : ا.کمالی |
آزمایش صفحه23 فصل سوم کتاب علوم ششم باید در موردچگالی فلزات - این برنامه برای بچه ها خالی از لطف نیست دوست داشتید امتحان کنید.

(روی اشیا کلیک کنید وچگالی انها را ببینید.)تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۱ | 19:46 | نویسنده : ا.کمالی |

در جهان میلیون‌ها ماده‌ی شیمیایی وجود دارد. بعضی از آنها دارای خاصیت اسیدی و بعضی دیگر دارای خاصیت بازی هستند. اسیدها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروژن (+H) آزاد می کنند. بازها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروکسید (-OH) آزاد می کنند (آزاد شدن یون دراین گونه واکنش ها تفکیک نامیده می‌شود). یون هیدروکسید آزاد با یون هیدروژن مولکول آب تولید می کند: H+ + OH- = H2O .
در این حالت بازها تراکم یون هیدروژن را در محلول کاهش می دهند. محلولی که غنی از یون‌های هیدروژن است را اسیدی و محلولی که مقدار کمی یون هیدروژن دارد را بازی می نامند. بعضی از اسیدها بصورت جزئی تفکیک می‌شوند و به آنها اسید ضعیف می گویند؛ بعضی دیگر تفکیک کامل دارند و اسید قوی نامیده می‌شوند. بازها هم به همین ترتیب می‌توانند ضعیف یا قوی باشند.
اسیدها و بازهای رقیق که کمتر اشباع هستند فعالیت کمتری در واکنش ها دارند. میزان اسیدی و بازی بودن مواد بوسیله‌ی واحدهای PH اندازه گیری می‌شود. شاخص مورد استفاده محدوده‌ای بین 0 تا 14 دارد. موادی که PH پائین‌تر از 7 دارند اسید‌، آنهایی که PH مساوی 7 دارند خنثی و آنهایی که PH بالاتر از 7 دارند را باز می‌نامند. موادی که PH خیلی پایین دارند اسید قوی و آنهایی که PH خیلی بالا دارند باز قوی هستند. اسیدها و بازهای غلیظ بسیار خورنده و خطرناک هستند.
PH سنجشی برای میزان تراکم یا غلظت یون هیدروژن در محلول است. از آنجا که تعداد رقم‌های این کمیت بسیار زیاد خواهد شد، آن را با لگاریتم در مبنای ده نشان می‌دهند و چون این تراکم همواره از 1 کوچک‌تر است لگاریتم همیشه علامت منفی می‌گیرد و برای جلوگیری از نوشتن علامت منفی، قرار داد شده که همواره آن را با علامت مثبت بنویسند (یک علامت منفی به آن اضافه شده). بنابراین PH ،لگاریتم غلظت یون هیدروژن است و آن را این‌گونه نشان می دهند: [+PH=-log[H
بنابراین هرگاه PH عدد کمتری داشته باشد، غلظت یون هیدروژن بیشتر است.
آب مقطر PH =7 دارد. پس چطور ممکن است که آب مقطر یون هیدروزن آزاد داشته باشد؟ این پدیده به علت تفکیک جزئی برخی از مولکول‌های آب در اثر آشفتگی گرمایی است (H2O- ↔ H+ + OH). این یون‌ها بلافاصله به هم می‌پیوندند و مولکول‌های دیگر تفکیک می‌شوند. به این ترتیب یک تعادل دائمی در غلظت مولکول‌های تفکیک شده وجود دارد.

اندازه‌گیری PH
موادی وجود دارد که قابلیت تغییر رنگ دربرخورد با محیط‌های اسیدی و بازی دارند. این مواد اصطلاحا «PH indicator» ، یا معرف PH نامیده می شوند. برای مثال «فنول فتالئین» و «بروموتیمول بلو» استفاده می‌شود. معمولا برای اندازه‌گیری PH از کاغذهای مخصوص آغشته به معرف استفاده می کنند. این کاغذ‌ها وقتی که در محلول‌های اسیدی یا بازی فرو برده می‌شوند، بلافاصله دچار تغییر رنگ می‌شوند. در این مورد کاغذ لیتموس (یا ترنسل) برای همه شناخته شده است. . امروزه اندازه‌گیری PH بوسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی مثل‌ «PH متر» امکان‌پذیر شده است .

کاغذ لیتموس
لیتموس ماده‌ای است که از گلسنگ‌های خاصی بدست می‌آید.لیتموس قابلیت این را دارد که در مقابل مواد اسیدی به رنگ قرمز و در مقابل مواد بازی به رنگ آبی در آید. در بسته‌بندی کاغذ لیتموس یک مقیاس رنگی وجود دارد که رنگ کاغذ در PH مورد نظر را نشان می‌دهداستفاده از کاغذ لیتموس:
استفاده از کاغذ لیتموس بسیار ساده است. ابتدا گوشه‌ی انتها‌ی کاغذ را در مایعی که می‌خواهید آزمایش کنید فرو ببرید و به سرعت خارج کنید. PH مایع با مقایسه رنگ کاغذ با جدول رنگی یا مقیاس در اختیارتان مشخص می‌شود.تاريخ : دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 21:18 | نویسنده : ا.کمالی |

20 سئوال صحیح-غلط درس دوم علوم تجربی ششم دبستان

مردمان گذشته ، روی مواد طبیعی می نوشتند. ص   غ

آب اکسیژنه را در جای تاریک نگهداری کنید. ص   غ

ماده اصلی مورد نیاز برای ساخت کاغذ،چوب است. ص   غ

مسلمانان در سمرقند به صنعت آهن دست یافتند. ص   غ
پلاستیک جهت تهیه کاغذ ضد آب کاربرد دارد. ص   غ

بازیافت از راه های حفظ منابع طبیعی است. ص   غ

تمام اجزای درخت برای تهیه کاغذ مناسب هستند. ص   غ

کیف و کفش چرمی از مواد طبیعی می سازند. ص   غ

کاغذ جزءمواد طبیعی می باشد. ص   غ

آب ژاول خاصیت سفید کنندگی دارد. ص   غ

پتاسیم پرمنگنات رنگ سفید ایجاد می کند. ص   غ

گچ برای تولید کاغد غیر شفاف نقش دارد. ص   غ

با تخریب جنگل ها آلودگی هوا بیشتر می شود. ص   غ

دستمال کاغذی بازیافت شدنی است. ص   غ

کاغذ را می توان از نیشکر و پنبه هم تهیه کرد. ص   غ

در مرحله چیپس چوب تولید شده ،نیمه جامد است. ص   غ

آب ژاول را می بایست در فضای بسته استفاده کرد. ص   غ

کاغذ را می توان در انو.اع مختلف تهیه کرد. ص   غ

کاغذهای آغشته به روغن هم بازیافت می شوند. ص   غ

آهن نیز در تهیه کاغذ به کار می رود. ص   غ

طرح سوال توسط آموزگار خوب:جناب آقای غلامحسین پنا هندهتاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 17:0 | نویسنده : ا.کمالی |

در صفحه26 از کتاب علوم پایه ششم ابتدایی این سوال مطرح شده

آزمایش کنید/سئوال 2/ یک گیاه (مانند گل رز و ) را به کلاس بیاورید و به کمک پنس و پنبه یکی از برگ های آن را به جوهر نمک آغشته کنید پس از نیم ساعت مشاهدات خود را یادداشت کنید.

به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد ؟


شناساگرهای خانگی

شما می توانید با استفاده از مواد معمولی که در هر خانه ای پیدا می شود وهمچنین عصاره میوه ویاگل وبرگ گیاهان، شناساگر خانگی درست کنید .

فعلا برای این دفعه بریم سراغ گیاهان!

بسیاری از گیاهان دارای آنتو سیانین های حساس به تغییر PH هستند.مانند:

چغندرها

یک محلول بازی قوی می تونه رنگ عصاره چغندر را از قرمز به ارغوانی تغییر دهد .

سیاهدانه ها

توت سیاه،تمشک سیاه ،کشمش سیاه ،در یک محیط اسیدی به رنگ قرمز هستند ودر محیط بازی به رنگ آبی یا بنفش تغییر رنگ می دهند.

گیلاس

عصاره گیلاس در محیط اسیدی به رنگ قرمز می باشد اما در محیط بازیس به رنگ آبی یا بنفش در می آید.

پودر کاری یا زرچوبه هندی

کاری دارای رنگیزه نارنجی می باشد که در PH حدود 7.4 نارنجی رنگ ودر PH حدود 8.6 قرمز می باشد.

گلبرگ های شمعدانی و گل رز

گلبرگ های شمعدانی در محیط اسیدی (جوهر نمک) نارنجی متمایل به قرمز هستند ودر محیط بازی آبی می شوند.

انگور ها

انگورهای قرمز یا ارغوانی شامل چندین آنتوسیانین هستند.این ها هم درمحیط اسیدی قرمز ودر محیط بازی آبی هستند.تاريخ : جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ | 20:5 | نویسنده : ا.کمالی |
 

http://s1.picofile.com/file/7521544408/%D8%B3%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF.gif

درس اول علوم ششم : چرا بادکنک به دیوار چسبید؟

القای بار هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جسم دارای بار منفی

 سبب رانش الکترون‌ها از سطح جسم دیگری می‌شود.

 این امر ناحیه‌ای در جسم دوم ایجاد می‌کند که دارای بار مثبت‌تری است.

سپس یک نیروی جاذبه بین دو جسم اعمال می‌شود. برای نمونه،

هنگامی که یک بادکنک مالش داده می‌شود، در نتیجهٔ ایجاد

نیروی جاذبه بین دو سطح (بادکنک و دیوار) که دارای بارهای

 الکتریکی مخالف هستند، بادکنک به دیوار می‌چسبد

 (سطح دیوار به دلیل القای بار دارای بار الکتریکی می‌شود.

این امر به این ترتیب اتفاق می‌افتد که الکترون‌های آزاد

موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده

می‌شوند و به این ترتیب سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود

که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند).تاريخ : چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ | 23:32 | نویسنده : ا.کمالی |

پاسخ پرسش هایی از فعالیت های درس 2 - توسط گروه مولفان علوم تجربی

مرحله های تبدیل چوب به کاغذ:

بریدن درخت

حمل درخت به کارخانه

کندن پوست درخت

تبدیل الوار و تنه درخت به تکه های ریز و نازک چوب(چیپس)

تبدیل خرده هاو تکه های چوب به خمیر و بی رنگ کردن آن(سفید کردن)

خشک کردن خمیر کاغذ

در مرحله 5 تغییر شیمیایی رخ می دهداما در مراحل دیگر تغییر فیزیکی اتفاق می افتد.

آزمایش کنید صفحه 15:

نتیجه گیری:آب اکسیژنه رنگ پتاسیم پرمنگنات را از بین می برد

آزمایش کنیدصفحه 16:

نتیجه گیری آب اکسیژنه رنگ برخی از مواد را از بین نمی برد.

در کل:آب اکسیژنه رنگبر است.اما رنگ همه مواد را از بین نمی برد.

جدول صفحه 17

از پلاستیک برای تهیه کاغذ ضد آب استفاده می شود.یک لایه نازک از پلاستیک بر سطح

کاغذ می کشند و برای نمونه لیوان کاغذی درست می کنند.

نشاسته سبب افزایش استحکام کاغذ می شود.

افزودن گچ به خمیر کاغذ باعث می شود که کاغذ مات و کدر شود.

ایستگاه فکر:

اگر کاغذی به مواد غذایی آغشته باشد،غیرقابل بازیافت است.

اگر کاغذی به مواد نفتی و روغنی آغشته باشد،غیر قابل بازیافت است.

اگر کاغذی به موادی آغشته باشد که از نظر بهداشتی مشکل داشته باشد یا آلودگی محسوب

شود،قایل بازیافت نیست.

پس شانه های تخم مرغ،کاغذهای کتاب،مجلات رنگی،روزنامه و ...قابل بازیافت هستند.اما

دستمال کاغذی ،کاغذ آغشته به مواد غذایی و نفتی قابل بازیافت نیستند.


تاريخ : چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ | 23:25 | نویسنده : ا.کمالی |

سوالات متن درس دوم علوم تجربی ششم دبستان

1-      چهار روش ثبت و نگهداری اطلاعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را بنویسید؟

روی دیوار غار-روی چوب روی چرم-روی سنگ

2-مزایای ثبت و ذخیره ی اطلاعات روی سنگ و چوب و دیوار غارها را بنویسید؟

این اطلاعات برای مدت زیادی باقی می مانند وبر اثر عوامل طبیعی دیر تر از بین می روند؟

3-ثبت و ذخیره ی اطلاعات بر روی سنگ و چوب و دیوارغارهاچه معایبی دارد؟

نوشتن بر روی این مواد کار دشواری است.حمل و نقل این مواد سخت است.برای همه ی افراد قابل

دسترس نیست.با توجه به افزایش جمعیت ثبت همه ی اطلاعات مقدور نیست

4-چرا انسان به فکر روش های جدید برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات افتاد؟

چون جمعیت کره ی زمین افزایش یافت و اطلاعات علمی و آثارفرهنگی و اجتماعی زیاد شد و روش های قدیمی برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات کافی نبود

5-مواد طبیعی را تعریف کنید.موادی مانند سنگ و چوب و چرم که در طبیعت یافت شوند و انسان ها بدون اینکه تغییر زیادی در آنها ایجاد کنند قابل استفاده باشندمواد طبیعی نامیده می شوند.

6-بیشتر مواد و وسایلی که امروزه از آنها استفاده می کنیم طبیعی اند یا مصنوعی؟ مصنوعی

7- به چه موادی مواد مصنوعی می گویند؟

بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آنها استفاده می کنیم و به طور طبیعی یافت نمی شوند بلکه آنها را از مواد موجود در طبیعت می گیرند به این مواد مواد مصنوعی می گویند

8-چهار ماده ی مصنوعی را نام ببرید

داروهای شیمیایی-لاستیک-پارچه-کاغذ ومدادو...

9-کاربردهای مختلف کاغذ در زندگی روزمره را بنویسید

پول(اسکناس)-کتاب و دفتر-در عکاسی-در بسته بندی مواد-روزنامه وانواع فیش های بانکی و...

10-مسلمانان در چه تاریخی و در کجا به دانش ساخت کاغذ دست یافتند؟

700سال پیش از میلاد مسیح در سمرقند

11-ماده ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ چیست؟ چوب

12- به غیر از چوب از چه مواد دیگری می توان کاغذ تهیه کرد؟ نیشکر پنبه و...

13-کدامیک از اجزای تشکیل دهنده ی درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟

ساقه و تنه ی محکم و شاخه های چوبی درختان تنومند

14-مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید

بریدن درخت(فیزیکی)- جداکردن پوست(فیزیکی) - چیپس کردن چوب(فیزیکی) - خمیر کردن و افزودن مواد شیمیایی(شیمیایی)- خشک کردن خمیر و تبدیل به کاغذ(فیزیکی)

15- در صنعت کاغذ سازی چگونه رنگ زرد چوب را از بین می برند؟ با افزودن مواد شیمیایی رنگ بر مانند کلر یا آب اکسیژنه

16-دو نمونه از نکات ایمنی که هنگام استفاده از آب اکسیژنه باید رعایت کرد را بنویسید

از تماس آب اکسیژنه با پوست بپرهیزیم-آب اکسیژنه را در جای تاریک قرار دهیم

17-نام 3 ماده ی سفید کننده و رنگ بر را بنویسید

آب اکسیژنه- کلر- آب ژاول

18-برای تهیه ی کاغذ با ویژگی های مختلف چه باید کرد؟

مواد شیمیایی مختلف به کاغذ بیافزاییم

19-مراحل مختلف بازیافت کاغذ را نام ببرید

جمع آوری-بسته بندی و پرس خرد کردن-خمیر کردن

20-مهم ترین فایده ی بازیافت کاغذ چیست؟

حفظ منابع طبیعی مانند جنگلٰ آب و ...تاريخ : چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ | 18:44 | نویسنده : ا.کمالی |

با اینکه کاغذ و محصولات کاغذی به سادگی قابل بازیابی هستند اما همچنان بزرگترین بخش هر سطل آشغالی را به خود اختصاص می‌دهند. کاغذ و مقوا حدود 40 درصد جریان زباله هر شهری هستند.

چه نوعی کاغذی قابل بازیافت است؟

مقواو مواد مقوایی شامل بسته بندی های مواد غذایی خشک، قوطی های کاغذی,روزنامه و کاغذهای باکیفیت تر ( مثل دفترچه ها، کاغذ کپی، سربرگ‌ها و پاکتها ) همه قابل بازیافت هستند. انواع متفاوت کاغذ مثل کاغذ روزنامه یا کاغذ سفید مرغوب در ستونهای مجزا دسته بندی می‌شوند چون روش فرآیند متفاوتی دارند. مرکز بازیافت تقریبا همه چیزهای کاغذی را که پوشش پلاستیکی نداشته باشند، با جوهر چاپ نشده باشند یا خاکی و آلوده به مواد غذایی نشده باشند، بازیافت می‌کند.

کتاب های با جلد گالینگور,چعبه های پیتزا وهم چنین سایر جعبه های نگهداری مواد غذایی که به مواد غذایی آغشته شده اند, دستمال و حوله های کاغذی و...به دلیل آلودگی غیر قابل باز یافت هستند.

برای بازیافت کاغذ، آن را به قطعات کوچک ریز کرده و با آب مخلوط می‌کنند. بعد آن قدر هم می‌زنند تا خمیر کاغذ به دست می‌آید سپس آن را روی صفحه ای می‌ریزند تا بیشتر آبش بخار شود. در آخر چوب یا الیاف کاغذ باقی می‌ماند و بین غلتک‌ها فشرده و آبگیری می‌شود. این ماده بعد، با خشک کن بخار، خشک می‌شود. محصول به دست آمده کاغذ بازیافتی است.تاريخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ | 20:44 | نویسنده : ا.کمالی |

کاربردهاي آب ژاول و هشدارهایی در مورد آن

به عنوان ضد عفوني کننده

محلول هيپوکلريت (آب ژاول) تمام ميکروب‌ها اعم از قارچ ، ويروس و باکتري را نابود مي‌کند. از اين بعنوان يک ضد عفوني کننده و ماده دفع بو در لبنياتها ، مخازن آب ، دفع فاضلاب‌ها و براي اهداف خانگي از قبيل ضد عفوني کردن لگن‌ها و وان حمام ، لباس‌ها ، آشپزخانه و... مناسب است و نيز از آن ، در ضد عفوني کردن آزمايشگاههايي که در معرض ويروس هپاتيت هستند (مثل همودياليز) و اماکن تهيه و توزيع مواد غذايي استفاده مي‌شود.

همچنين از محلول رقيق‌تر آن در شستشوي زخم‌هاي آلوده که باز تازه نباشند، استفاده مي‌شود. در طول جنگ جهاني اول ، در معالجه زخم‌ها بعنوان محلول ضد عفوني کننده و التيام‌بخش مورد استفاده قرار گرفته بود. استفاده از آب ژاول در لباسشويي و براي ضد عفوني کردن لباس‌ها توصيه مي‌شود. حتي خود لباسشويي را هم مي‌تواند با آب ژاول و آب داغ ضد عفوني کنيد. بدين ترتيب که مقداري آب ژاول را درون لباسشويي ريخته و بگذاريد تا با آب داغ (بدون لباس) ده دقيقه کار کند.

به عنوان سفيد کننده و لکه‌بر

ماده اوليه اکثر سفيد کننده‌ها که در قديم به آب ژاول معروف بوده‌اند، هيپوکلريت سديم است. آب ژاول براي پاک کردن لکه‌هاي کپک ، خون ، قهوه ، تنباکو ، آب ميوه و بسياري ديگر از لکه‌ها مناسب است. براي از بين بردن اين لکه‌ها ، يک قاشق آب ژاول را در يک ليوان آب بريزيد و به کمک قطره چکان روي لکه بريزيد. آب ژاول بعنوان سفيد کننده براي پنبه ، کتان ، چتائي ، ابريشم مصنوعي ، خمير کاغذ و مرکبات مفيد است در حقيقت بيشترين کلر خريداري شده جهت سفيد کردن محصولات سلولزي قبل از استفاده به هيپوکلريت تغيير داده مي‌شود.

احتياط در استفاده از آب ژاول

آب ژاول ، باعث از بين رفتن پشم مي‌شود، براي همين بايد از آن براي پارچه‌هاي پشمي و نيز ابريشمي و چرم استفاده کرد.

خيساندن زياد پارچه‌ها در آب ژاول سبب ضعيف شدن الياف آنها مي‌شود.

آب ژاول ، سبب خوردگي فلزات و وسايل فلزي مي‌شود.

آب ژاول ، ماده اي بسيار سمي است و نبايد آن را در محيط هاي بسته بکار برد و از بکار بردن آن به همراه جوهر نمک و موادي مثل آن نيز بايد جدا خودداري کرد (يعني هميشه آن را به تنهايي و بدون مخلوط با پاک کننده‌هاي ديگراستفاده کنيد). زيرا اين دو با هم ، گاز بسيار سمي و کشنده کلر را تشکيل مي‌دهند.

ماده موثر آب ژاول (سديم هيپوکلريت) ، پوست ، چشم و ريه‌ها را تحريک مي‌کند و به آنها آسيب مي‌رساند، لذا از تماس مستقيم آن با دست بايد پرهيز کرد و از ورود ناگهاني آن به چشم بايد جلوگيري نمود.


برچسب‌ها: علوم تجربی ششم ابتدایی

 تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۱ | 21:36 | نویسنده : ا.کمالی |

القای بار هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جسم دارای بار منفی سبب رانش الکترون‌ها از سطح جسم دیگری می‌شود. این امر ناحیه‌ای در جسم دوم ایجاد می‌کند که دارای بار مثبت‌تری است. سپس یک نیروی جاذبه بین دو جسم اعمال می‌شود. برای نمونه، هنگامی که یک بادکنک مالش داده می‌شود، در نتیجهٔ ایجاد نیروی جاذبه بین دو سطح (بادکنک و دیوار) که دارای بارهای الکتریکی مخالف هستند، بادکنک به دیوار می‌چسبد (سطح دیوار به دلیل القای بار دارای بار الکتریکی می‌شود. این امر به این ترتیب اتفاق می‌افتد که الکترون‌های آزاد موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده می‌شوند و به این ترتیب

سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند).

 تاريخ : جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ | 23:0 | نویسنده : ا.کمالی |

ویژ گی های آب اکسیژنه

سمی نیست

خاصیت میکرب کشی دارد

در آب حل می شود

سفید کننده است

اکسید کننده خوبی است

خورنده ماده نیست

در بیمارستان ها و استخر ها برای میکرب کشی و ضد عفونی کردن استفاده می شود

در کاغذ سازی استفاده می کنند تا موجودات ریز درون چوب ها را از بین ببرد تا خمیر کاغذ آماده کنند

خمیر کاغذ را سفید می کند

یک مولکول آن از دو اتم هیدروژن و دو اتم اکسیژن است

دوست دارد تجزیه شود به همین خاطر ترکیبی نا بایدار است

خاصیت گند زدایی دارد

نباید در مقابل نور مستقیم قرار گیرد زیرا خاصیت خود را از دست می دهد

از تجزیه آن آب و اکسیژن درست می شودتاريخ : سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ | 23:52 | نویسنده : ا.کمالی |
  • خونسرد
  • پیچ جاده